ÜRÜNLER / TARIM TAKVİMİ

/ Temmuz

TARLA ZİRAATI 
a) Hasadı yapılan hububat tarlalarında balya işleride tamamlanır ve toprak işleme yapılır. 
b) İkinci mahsul olan bitkilerde ekimler tamamlanır.
c) Çapalama, sulama, boğaz doldurma, seyreltme, sırıklara bağlama gibi bakım işleri devam eder.
d) Her türlü hastalık ve zararlılara karşı mücadele yapılır.
e) Hasat ve harman işleri ay boyunca yürütülür. Ambarlanır, saklanır, değerlendirilir. 

SEBZECİLİK 
a) Ayın ikinci yarısında hıyar ekili seralarda ürün değişimi başlar. Önceki dikilen sebze fideleri sökülerek yerine yenileri dikilir.
b) Sebzeler sık sık sulanır. Çapalama ay boyunca devam eder. Gübre verilir. 
c)Sebzelerde seyreltme ve dip doldurma işleri yapılır.
d) Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı mücadele yapılır.
e) Her çeşit sebzenin hasadı, ambalajı, pazara sevki ve ürün değerlendirmesi devam eder.

MEYVECİLİK
a)Hasat işleri devam eder.
b)Hasad olgunluğu ile son ilaçlama arasında sürersi olanlarda ilaçlama ve bakım işleri devam eder.


ZEYTİNCİLİK
- Yeni zeytinliklerde 15-20 gün arayla sulamaya devam edilir.
- Yabancı ot mücadelesi yapılır.
- Ağaç gövdelerine badana yapılır.
- Zeytin güvesi için (üç nesli için) organik fosfatlılar, yazlık beyaz yağlarla birlikte verilebilir.
- Temmuz ayında zeytin sineğine karşı ilaçlama yapılır. (Tanelerde vuruk varsa, hasattan bir ay öncesine kadar, 15-20 gün arayla organik fosfatlılar verilmelidir.)


SÜS BİTKİLERİ
- Seralarda
- Sulama, çapalama ve ot alma gibi bakım işlemleri sürdürülür.
- Kasımpatılarında koltuk alma yapılarak herek verilir.
- Park ve Bahçelerde
- Sulama, çapalama ve ot alma işlemlerine devam edilir.
- Kauçuk ve deve tabanından göz çeliği alınarak, dışarıda köklendirilebilir. Aynı zamanda kauçukta havai daldırma uygulanır.


HAYVANCILIK 
a) Hayvanların çoğunlukla dışarıda ve merada bulunması dolayısıyla ahır işleri azdır. Ahır besisi yapılan bölgelerde ahırlar temiz, havalı bulundurulmalı ve dezenfeksiyon yapılmalıdır.
b) Hayvanlar her ne kadar meralarda besleniyorsa da yem yetersizliği bakımından takviye yemleme yapılır. Özellikle buzağılar ve kuzular için özel besleme yapılmalıdır. İlkbaharda doğan kuzularda kırkım başlar.
c) İlkbaharda erken yavru almak amacıyla ılık bölgelerde koç katımı yapılır.
d) Çayırlar, yem bitkilerini hasadına devam edilir. Otlar kurutulur, balyalanır, toplanır ve muhafaza edilir.
e) Her türlü hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir.

 
TAVUKÇULUK 
a) Kümeslerde havalandırma, temizlik ve dezenfeksiyon işleri yürütülür.
b) Tavuklara bol yeşillikle birlikte çeşitli yemler verilir. Uygun anızlara tavuklar salıverilir. Civciv ve piliç beslemesine önem verilmelidir.
c) Çeşitli tavuk hastalıkları ile zararlılarına karşı mücadele edilir.

 
ARICILIK 
a) Kovanların temiz ve kullanışlı olmasına dikkat edilir. Kovanlar sarsılmadan çiçeği bol yerlere nakledilir.
b) Zayıf kovanların birleştirilmelidir.
c) Hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.
d) Bal hasadına devam edilir.