ÜRÜNLER / AKARİSİTLER

/ PANSANDO 240 SC

Spirodiclofen 240gr/lt

KULLANILDIĞI  BİTKİLER VE kontrol ettiği  zararlılar

Bitki adı

Zararlı Organizma adı

Kullanma Dozu   ve dönemi 

Son ilaçlama  ile hasat arasındaki süre

Elma

Avrupa Kırmızı Örümceği

(Panonychus ulmi)

30 ml/100 L su

Larva,nimf,ergin

14 gün

 

Ak Diken Akarı

(Tetranychus viennensis)

25ml/100 L su

Yumurta,nimf,ergin

14 gün

Kiraz

İki  Noktalı Kırmızı Örümcek

(Tetranychus urticae)

25 ml/100 L su

nimf,ergin

14 gün

*Bağ

İki Noktalı Kırmızı Örümcek

(Tetranychus urticae )

25 ml/100 L su

nimf,ergin

14 gün

Şeftali

İki Noktalı Kırmızı Örümcek

(Tetranychus urticae)

25 ml/100 L su

nimf,ergin

14 gün

 

*Tüketim amaçlı  bağ yaprağı hasadı  yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar  suyla tamamlanarak tekrar karıştırılır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanda bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Mayıs ayından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda kırmızı örümcek sayısının yaprak başına 8-10 adet bireyi geçmesi durumunda ilaçlama yapılmalıdır.

Kirazda ilaçlamalar meyvesiz ağaçlarda veya hasattan sonra yapılmalıdır.

Bağda, yaprak başına 15-20 aktif hareketli birey görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Dayanıklılık Durumu

PANSANDO  240 SC  bilinen akarisitler ile çapraz dayanıklılık göstermez. Dayanıklılık oluşma riskini azaltmak için önerilen dozlara uyulmalı ve bir sezonda bir defadan fazla uygulama yapılmamalıdır.

 

Direnç ile  ilgili bilgi:

PANSANDO  240 SC adlı bitki koruma ürünü,etki mekanizmasına göre GRUP 23 olarak sınıflandırılmış bir Akarisittir Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan  uygulamaları  direnç gelişimini teşvik eder. Bu nedenle, direnç gelişimini engellemek için  PANSANDO  240 SC isimli bitki koruma ürününü bir sezon içerisinde önerilende daha fazla uygulamayınız. Uygulanmanın gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (GRUP 23  dışındaki) bitki koruma ürünlerini kullanmaya özen gösteriniz.

Karışabilirlik Durumu:

Diğer ilaçların formülasyonu ve özellikle solvent miktarı karışımı etkiler. Bu nedenle karışım yapılacaksa uygulama öncesi bir karışım testi yapılmalıdır.