ÜRÜNLER / FUMIGANTLAR

/ NEMASOL

Metam-Sodium 500 gr/lt

FUMİGANT (Gaz halinde etkili İlaç)Sulu Solusyon (SL)

EtkiliMadde: Litrede 500 gr Metam-sodyum Sodium N-methyldithiocarbamate Akut oral sıçanlarda LD50 1700mg/kg

 • ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
 • EVDE KULLANMAYINIZ.
 • ÇOCUKLARIN ULAŞAMIYACAĞI YERLERDE VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
 • İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFUS ETMEYİNİZ.
 • DERİ VE GÖZ TEMASINDAN KAÇININIZ.
 • MASKE, KORUYUCU ELBİSE-ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
 • İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ.
 • İLAÇLANMIŞ SAHAYA İLAÇLAMADAN SONRA 15 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
 • TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Baş dönmesi, başağrısı, halsizlik, bulanıkgörme v.s

Zehirlenme anında belirtilen ilk yardımtedbirlerini alınız. Doktor çağırın. İlaç ambalaj ve etiketini birliktegötürün. İlaç ile temas eden kısımlar bol su sabun ile en az 15 dakikayıkanmalıdır. Eğer yutulmuş ise hastaya bol su veriniz. Suni teneffüsyaptırınız.Özel bir antidotu yoktur.

Topraktan geçen hastalıklara,toprak altızararlılarına,nematod ve yabancı ot tohumlarına karşı etkili bir toprakfumigantıdır. Uyguladıktan sonra gaza dönüşür. Ve çıkan gaz ile toprağıdezenfekte eder.

En çok sera,saksı ve fidelik topraklarıolmak üzere her çeşit toprakla m2 ye 60-125 ml dozda kullanılır. Tütündefungus, yabancı ot tohumları ve nematod mücadelesi amacıyla fidelik devresindem2 ye 100 ml uygulanır. NEMASOL ekim veya dikimden 2-4 hafta once toprak henüzboş iken kullanılmalıdır.

En iyi sonucun alınabilmesi için toprakısısı 8-150C arasında olmalı, yeterli toprak rutubeti bulunmalı, iyi toprakişlemesi yapılmalı ve toprakta bitkisel kalıntı (kök ,yaprak gibi bulunmalıdır.

Toprak gevşetilip tesviye edildikten sonraönerilen dozdaki ilaç yeterli miktar su ile karıştırılarak süzgeçli kovalarlatoprağa atılır.Kullanılan su miktarı 10 cm derinliğindeki toprağı ıslatacakşekilde hesaplanmalıdır. Böylece derinlikte yer alan yabancı ot tohumları vefidelere zarar veren mantarlar kontrol altına alınmış olur. Nematod kontrolüiçin yüksek doz kullanmalı ve ilaçlı suyun daha derine (20 cm) inmesisağlanmalıdır. Uygulamayı takiben silindirle toprağın sıkıştırılması gazıntoprak içinde kalarak görevini daha iyi yapmasını sağlar.Plastik örtü kapatmaksuretiyle de benzer sonuç alınabilir.Ayrıca ilaçlama sı,onrası  kapı ve pencerelerde 1 hafta sure ile kapalıtutulmalıdır.Ekim veya dikime geçmeden önce toprak sürülerek havalandırılmalıve ilacın kokusunun geçmesi beklenmelidir.

Diğer tarım ilaçları ile karışıtırılıpkullanılmaz

 • Arılara zehirli değildir.
 • Balıklara zehirlidir.Sulara bulaştırmayınız
 • İlacı ambalajında kapalı olarak serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.
 • İlaç ve artıklarını havuz, akarsu ve göllere bulaştırmayınız. Rüzgarla sürüklenmenin olabileceği havalarda kullanmayın. Boş ambalajları gömün.
 • Depolama sırasında ilacın nemlenmesine müsade etmeyin. Bu kimyasal değişikliğe sebep olabileceğinden ilacın fungisit etkisini azaltabilir.
 • Toprak fumigantıdır.Bitkilere uygulanmaz
 • İlacın kokusu topraktan kayboluncaya kadar dikim yapılmalıdır.

Normal (Serin ve kuru) depolama şartlarındaen az iki yıl depolandığı taktirde ilacın fiziksel, kimyasal  ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü(tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.