ÜRÜNLER / NEMASİT

/ LARİCAP 20 EC

Ethoprophos 200gr/lt

 

 ETKİLİ MADDE : 200 g/1 Ethoprophos.                                                                                                          
O-ethyl S,S-dipropyl phosphorodithioate

KULLANILDIGI BiTKi VE ZARARLILAR :

BİTKİ ADI

ZARARLIADI

KULLANMA DOZU

Sebze

Kök ur nematodu (Meloidogyne spp)

5 it/ da
fidelerin şaşırtılacağı gün ve 1-2 gün önce

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :
Arılara zehirsizdir.

  1. Balıklara zehirlidir.
  2. Sulara bulaştırmayınız.
  3. ilacı ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.
  4. Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
  5. Usulune uygun olarak imha ediniz.

ILACIN HAZIRLANMASI :

Gerekli miktardaki ilaç az bir suyla ayrı bir kapta önce bulamaç haline getirilir. Yarısına kadar su doldurulmuş ve karıştırıcısı çalışmakta olan ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. İlaçlamayı sabahleyin veya akşam üzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapınız.

KULLANMA ŞEKLİ :

İlaç iyi bir toprak işlemesinden sonra, verilen dozda,fidelerin tarlaya dikiminden hemen veya 1-2 gün önce uygulanır. Uygulama traktörle çekilen pülvizatörler ile dekara 60-80 litre su kullanacak şeklide kalibrasyondan sonra toprak yüzeyine yapılır. Hemen ardından toprak işlemesi veya yeterince su verilerek ilacın 10-15 cm derine kadar inmesi sağlanır. ilaç kısa sürede toprağa bağlandığından uygulanmasıyla toprağa karıştırılması aynı gün olmalıdır. ilacın deri ile teması sakıncalı olduğundan pülverizatörü kullanılmamalı veya koruyucu önemler alınmalıdır. Etki devamlığı 2-4 aydır. Öte yandan uygulandığı yerde diğer toprak altı zararlılarına karşı mücadeleye gerek kalmaz.

DiRENÇLE iLE iLGiLi BiLGi :

LARICAP 20 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1 olarak sınıflandırılmış bir İnsektisit / Nematisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geçiktirmek için LARICAP 20 EC'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABILIRLIK :

Toprak ilaçlaması şeklinde uygulandığından diğer ilaçlarla karıştırılması söz konusu olamaz.

DEPOLAMA DURUMU :

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

 

ZEHiRLENME BELİRTiLERi : Kandaki kolinezteraz enzimini inaktive eder. Başağrısı, kusma,
Baş dönmesi, görmede bozukluk, mide bulantısı, terleme, kusma görülür. Yutulması halinde ölüme sebeb olabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: İlacın yutulması halinde hasta kusturulmalıdır. Teneffüs edilmiş ise hasta açık havaya çıkartılmalıdır. İlacın göze ve deriye temas etmesi halinde temas eden kısımlar bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Zehirlenme anında. Doktor çağırınız.İlacın etiket ve ambalajı birlikte götürülmelidir.

ANTIDOTU  : Atropin  sülfattır. Önce 2 mg dozdan başlanır. Göze bulaşmışsa  1 damla homotropine   damlatılır.

 

İÇİNDEKİLER :

Ethoprophos ve diğer katkı maddeler içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE iLE iLGiLi RiSK iBARESi  VE AÇIKLAMASI :

R10: Alevlenebilir.
R25 : Yutulması halinde toksiktir.
R26/27: Solunduğunda ve cilt ile temasında çok toksiktir.
R43: Cilt ile temasında alerji yapabilir.
R 50/53 : Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

GÜVENLiK iBARESi VE AÇIKLAMASI :

S1/2 : Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının
S36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/ maske kullanın.
S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun.
(Mümkünse etiketini gösterin.)
S60: Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin.
S61 : Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/ Güvenlik bilgi formuna başvurun.