ÜRÜNLER / NEMASİT

/ PLASMİDE GRANÜLG

Dazomet %97

ETKİLİ MADDE: %97 Dazomet
3,5-dimethyl -1,3,5-thiadiazinane-2-thione

KULLANILDIGI   BiTKi VE KONTROL ETIIGI NEMATODLAR :

 

Bitki Adı

 

Zararlı Adı

 

Kullanma dozu

 

*PHI

Sebze

Kök ur nematodu (Meloidogyne spp)
Yabancı ot

40-50 kg/da
40 kg/da

----

Fidelik (Patlıcan)

Çökerten

60 g/m2

 

*PHI: Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

ETKİ ŞEKLİ :

PLASMIDE GRANUL, uygulandığında toprakta rutubet ile temasa geçince yavaş yavaş gaz haline geçer ve toprağın her tarafında yayılır ve topraktaki mevcut zararlı organizmaları öldürür.
Toprak rutubeti: PLASMIDE GRANÜL'in gaz haline dönüşmesi için toprak rutubeti gereklidir. Çünkü aktif halde olmayan bir mantar, nematode veya çimlenmeyen ot tohumuna karşı ilacın etikisi yeterli değildir. Bu nedenle ilacın uygulamasından 10-15 gün once toprağın iyice sulanarak bu zararlıların aktif hale geçmesini sağlamalıyız.
Uygulanan ilacın gaz haline geçebilmesi için uygulama anında toprak rutubetine ihtiyaç vardır. Uygulama anında toprak su tutma kapasitesinin
%60 civarında olması gerekir. Yani toprak tavının çok iyi olması gerekmektedir. Toprak sıcaklığı normalde 1o0  c ve üzerindeki ısılar
zararlı organizmaları aktif hale geçirir ve onların PLASMIDE GRANUL'a karşı hassas bir duruma gelmelerini sağlar. 6°C ve altındaki toprak sıcaklıklarında ilacın uygulanması tavsiye edilmez.

SERA ILAÇLAMASI:

Uygulama 10-15 gün once sulama yapılır. Daha sonra iyi bir toprak işlemesi yapılır. Kesekler  kırılır ve varsa bitki artıkları temizlenir.
Sonrasında tavsiye edilen dozda ilaç homojen bir şekilde toprağa serpilir. Rotovatör, pulluk, Cultivator, bel veya çapa gibi bir aletle 20-25 cm derinliğe karıştırılır.
Damlama boruları maksimum 50 cm aralıklarla olacak şekilde döşenir ve toprak sathı ince naylon ile hava almayacak şekilde kapatılır. Daha sonra damlama ile sulamaya geçilir. Verilen su 25 cm toprak derinliğine ulaşıncaya kadar sulamaya devam edilir. En az 2-3 hafta kapalı kalma süresi dahada uzatılmalıdır. Bu şekilde solarizasyondan da faydalanmış olur. Daha sonranaylon örtü açılır ve 1 hafta havalandırır.

FİDELİK İLAÇLAMASI :

Fide yastıkları tohum ekimine hazır hale getirildikten sonra gerekli olan ilaç miktarı m2'ye 60 g PLASMIDE GRANUL homojen bir şekilde toprağa serpilir. Çapa ile karıştırılır ve üzeri bastırılır. Daha sonra süzgeçli kova veya ucuna süzgeç takılmış hortum ile m2'ye 5-7 it su gelecek şekilde sulanır. Sonra üzeri naylon örtü ile kapatılır. 7 gün sonra örtü açılır. Açılan toprak tırmıkla iyice havaladırılır 7-10 gün sonra ekim-dikim yapılır.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :

PLASMIDE GRANUL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup Z olarak sınıflandırılmış bir nematisittir.
Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geçiktirmek için PLASMIDE GRANÜL'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamnın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup Z harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABILIRLIK DURUMU:

Diğer ilaçlarla karışmasına  gerek yoktur

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR :

  1. Arılara zehirsizdir.
  2. Balıklara zehirlidir, sulara karıştırmayınız.
  3. Depoda başka ilaçlarla karışmasına  mani olunuz.
  4. Boş ilaç kaplarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
  5. Usulüne uygun olarak imha ediniz.

 

DEPOLAMA DURUMU VE DIGER BiLGiLER :
Normal (Serin ve kuru) depolama şartlarında 2 yıl depolandığı taktirde ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında
değişiklik olmaz.

 

ZEHiRLENME BELiRTiLERi :  Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulanık görme vs.

iLK YARDIM : Zehirlenme anında doktor çağırın, ilaç ambalaj veya etiketini birlikte götürün . İlaç ile temas eden kısımları bol su ve sabunla yıkayın. Hastayı ilaçlama sahasından hemen uzaklaştırın, istirahat ettirin. İlaç ile bulaşık elbiselerini çıkarın. Hastayı kendinde ise sabunlu su ile kusturun. Solunum yavaşlamışsa suni solunum yaptırın. Baygın halde bulunan kişilere hiçbir şey yedirmeyiniz, içirmeyiniz  ve de kusturmayınız.

ANDİTODU : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.


iÇiNDEKiLER :

Dazomet   ve diğer katkı maddeleri içerir.UYGULAYICI VE ÇEVRE  iLE iLGiLi RiSK iBARESi  VE AÇIKLAMASI :

R22: Yutulması halinde zararlıdır.
R36: Gözleri tahriş eder.
R50/53: Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir .GÜVENLiK iBARESi VE AÇIKLAMASI :

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S36/37: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
S46: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse etiketini gösterin.)
S61: Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/ Güvenlik bilgi formuna başvurun.