ÜRÜNLER / FUMIGANTLAR

/ TAMIFUME 690

Metam-Potasyum 690gr/lt

FUMIGANT (Gaz halinde etkili İlaç)

Sulu Solusyon (SL)

EtkiliMadde: 690 gr/lt Metam-Potasyum Potasyum N-methyldithiocarbamate Akut oral sıçanlarda LD50 500 mg/kg

 • ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
 • EVDE KULLANMAYINIZ.
 • ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
 • İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFUS ETMEYİNİZ.
 • DERİ VE DERİDE TAHRİŞE NEDEN OLABİLİR GÖZ TEMASINDAN KAÇININIZ.
 • GAZ MASKESİ, KORUYUCU ELBİSE-ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
 • İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ.
 • İLAÇLANMIŞ SAHAYA İLAÇLAMADAN SONRA 2 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
 • TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

 

Baş dönmesi, başağrısı, halsizlik, bulanıkgörme, deride tahrişe neden olabilir.

 

Ilacın yutulması durumunda hastaya bol suiçiriniz kusturmayınız, derhal tıbbi yardım isteyiniz. İlaç ambalajı veetiketini doktora gösteriniz. Üzerinize dökülmesi durumunda, bulaşık giysi veayakkabılarınızı çıkartın ilaç ile temas eden kısımları bol su ve sabunlayıkayınız. Göze bulaşması durumunda göz kapaklarının altı da dahil olmak üzereen az 15 dakika bol su ile yıkayın, tıbbi yardım isteyiniz. Aşırı solunmasıdurumunda hastayı uzaklaştırırak temiz havaya çıkarın. Solunum durması durumundasuni teneffüs yapınız, tıbbi yardım isteyiniz.

Özel bir antidotu yoktur.

Bitki adı

Zararlı adı

 

Domates

Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)

120 ml/da (sera)

Topraktan geçen hastalıklara,toprak altızararlılarına,nematod ve yabancı ot tohumlarına karşı etkili bir toprakfumigantıdır. Uyguladıktan sonra gaza dönüşür. Ve çıkan gaz ile toprağıdezenfekte eder.

TAMIFUME 690 ekim veya dikimden 2-4 haftaonce toprak henüz boş iken kullanılmalıdır.

En iyi sonucun alınabilmesi için toprakısısı 8-150C arasında olmalı, yeterli toprak rutubeti bulunmalı, iyi toprakişlemesi yapılmalı ve toprakta bitkisel kalıntı kök, yaprakgibi bulunmalıdır.)

Toprak gevşetilip tesviye edildikten sonraönerilen dozdaki ilaç yeterli miktar su ile karıştırılarak süzgeçli kovalarlatoprağa atılır. Kullanılan su miktarı 10 cm derinliğindeki toprağı ıslatacakşekilde hesaplanmalıdır. Böylece derinlikte yer alan yabancı ot tohumları vefidelere zarar veren mantarlar kontrol altına alınmış olur. Nematod kontrolüiçin yüksek doz kullanmalı ve ilaçlı suyun daha derine (20 cm) inmesisağlanmalıdır. Uygulamayı takiben silindirle toprağın sıkıştırılması gazıntoprak içinde kalarak görevini daha iyi yapmasını sağlar. Plastik örtü kapatmaksuretiyle de benzer sonuç alınabilir. Ayrıca ilaçlama sonrası kapı vepencerelerde 1 hafta sure ile kapalı tutulmalıdır. Ekim veya dikime geçmedenönce toprak sürülerek havalandırılmalı ve ilacın kokusunun geçmesibeklenmelidir.

HASATVEYA EKİM İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEDEN ÖNCE UYGULAMAYI MÜTEAKİP 20-30 GÜNBEKLEYİNİZ.

TAMIFUME 690 ürününü bitişik mahsüllerdenbir metreden az mesafede kullanmayınız. Ürün buharı herhangi bir mahsül içintoksik (zehirli) özelliklere sahiptir; bu yüzden hasat ve ekim işlemlerinigerçekleştirmeden önce yukarıda belirtilen sürelere riayet edip beklemekgerekmektedir.

Diğer tarım ilaçları ile karışıtırılıpkullanılmaz.

SADECEFUMIGASYON OPERATÖRÜ BELGESI OLANLAR TARAFINDAN UYGULANABILIR.

 • Suda yaşayan canlılara zehirlidir.her türlü su kaynağına bulaştırmaktan kaçınız.
 • İlacı ambalajında kapalı olarak ,serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.
 • Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
 • Toprak fumigantıdır. Bitkilere uygulanmaz.
 • İlacın kokusu topraktan kayboluncaya kadar dikim yapılmalıdır.

Normal (Serin ve kuru) depolama şartlarındaen az iki yıl depolandığı taktirde ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojiközelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ilefirma ilaçlarının kalitesini garanti eder. Firma ilaçlarınınhatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklikneticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.