ÜRÜNLER / FUMIGANTLAR

/ Baytoxin

%66 w/w Magnesium Phosphide

FUMIGANT (Gaz halindeki etkili ilaç) TABLET

EtkiliMadde: %66 w/w Magnesium Phosphide

Sıçanlarda Akut oral LD50 11.2 mg/kg

 • ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
 • EVDE KULLANMAYINIZ.
 • ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ
 • İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
 • MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
 • İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ.
 • SİGARA İÇMEYİNİZ.
 • DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
 • İLAÇLANMIŞ SAHAYA İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
 • TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

 

Diğer ilaçlara uygulanan tedbirlere ilaveolarak lastik eldiven ve bot giyilmelidir. Ambalajlar Fumigasyondan hemen öncemuhakkak açık havada veya çok iyi havalandırılmış yerlerde açılmalı ve hemenkullanılmalıdır. Açılmamış ambalajlar ve tüpler iyice kapatılıp emniyetlidepolarda saklanmalıdır. Gazlama süresi bittikten sonra gazlama sahası 24 saathavalandırılmalıdır.

İlaçla temas eden hastayı ilaçlı sahadanhemen uzaklaştırın temiz havaya çıkarın. İlacın vücuda değmiş kısımlarını temizsu ve sabun ile yıkayın. Elbiseleri çıkarın. Koku gidiceye kadar elbisileriyıkayın. Ağır vakalarda doktora başvurunuz: ilacın etiketini ve ambalajınıdoktora götürünüz.

Akçiğer ödemi halinde hipenonik mahlülüenjekte edilebilir. Ağır şartlarda isolonik tuzun kana enjekte edilmesigerekebilir. Yağsız, sütsüz ve tuzsuz yiyecekler verin. Alkolden sakının

 

Bitki adı

Zararlı adı

Kullanma dozu

Tütün

Tatlı kurt

(Lasioderma serricorne)

Tütün güvesi

(Ephestia elutella)

1 tablet (3 gr) 1 m3 hacime

Çuvalla konmuş ve dökümü halindeki tütün vediğer ürünlerinin açıkta veya depolarda fumigasyonu için yığın üzerine gazgeçirmez bir örtü çekilir. Tabletlerle temas etmeden BAYOXIN tableta yığınınfarol seviyelerine yerleştirilir. Gaz karmas önleyecek ve hava girmeyecekşekilde örtüyü yığının tabanına doğruçekmeli ve kenarları kum torbaları ile iyice kapanmalıdır. Çelik ve betonsilolarda ürün için BAYTOXIN tabletleri özel sonda aletleri ile değişikderinliklerde konur.

Gazlama süresi hava sıcaklığına göredeğişir.

12-16 0C de 5 gün,

16-200C'de 4 gün,

200C'nin üstünde de 3 gündür.

Tabletlerin yerleştirme planı öncedenyapılır ve bu işlem yarım saatte bitirilmelidir.

 • Arılara zehirlidir.
 • Balıklara zehirlidir, sulara karıştırmayınız.
 • Depoda başka ilaçlarla karışmasına mani olunuz.
 • Boş ilaç kaplarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
 • Ambalajlar fumigasyondan hemen önce muhakka açık havada veya iyi havalandırılmış yerlerde açılmalı ve hemen kullanılmalıdır.
 • Açılmamış ambalaj ve tüpler kısa süre için muhafazası gerekli ise iyice kapatılmalı ve emniyetli bir yerde saklanmalıdır.

Normal (Serin ve kuru) depolama şartlarındaen az iki yıl depolandığı taktirde ilacınfiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklikolmaz.

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ilefirma ilaçlarının kalitesini garanti eder. Firma ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalıtatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.